မၾကာခင္ ေခတၠဳႏ္ေရတာ့မယ့္ လြ္ပၥစၠားEV ေၾတရဲ႕ ေနာၾကၠယၠေအၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ေမကာင္းေက္ာင္းပို႔ခံရၿမဲ်ဖစ္ေနဆဲ ်မႏၼာႏိုင္ငံ

မၾကာခင္ ေခတၠဳႏ္ေရတာ့မယ့္ လြ္ပၥစၠားEV ေၾတရဲ႕ ေနာၾကၠယၠေအၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ေမကာင္းေက္ာင္းပို႔ခံရၿမဲ်ဖစ္ေနဆဲ ်မႏၼာႏိုင္ငံ

ေမကာင္းေက္ာင္းပို႔ခံရၿမဲ မီယံမာ်ပၫ္အၾတက္ EV အိပၼကၷဲ႔ မၾကာခင္ ေခတၠဳႏ္ေရတာ့ မယ့္ EV ေၾတရဲ႕ ေအၾကာင္းရင္းမြႏ္

လြ္ပၥစၠား Electric vehicles ေၾတရဲ႕ အားသာခ္က္
1- ဆီဖိုးမကုႏ္
2- အငိဂ္င္ဝိဳငၠအစဘာမြမထည့္ရ
3- အသံမၾထက္ ၿငိမ့္ေညာင္း

4- ေအာကၸိဳင္း နဲ႔ ဘရိတၸဲ ်ပငၥရာ႐ြိ
5- ေရခဲမြတ္ေအာက္ေအးခဲေနကာေစမူ စကၷႈိးရခကၱာမ္ိဳးမ႐ြိ
6- မီးခိုးမၾထက္ အနံ႔မ႐ြိ ပတ္ဝႏ္းက္င္သန႔္႐ြင္း

EV ေၾတအားနၫ္းခ္က္
1- အားၾသင္းဖို႔ အခ္ိႏ္ေအတာ္ေပးရ
2- အားအ်ပည့္ ခရီးမိုင္ ကန႔္သတၡ္က္ေၾကာင့္ ခရီးေဝးအဆေငၼ်ပ
3- ်ပႏ္ေရာင္းရင္ရႈံး

4- ဘကၳရီသကၱမ္းကုႏႅိဳ႕ အသစႅဲရရင္ battery replacement US$ 5000-8000 ၾကား႐ြိ (ပြ္မ္းမြ္ ၅ ႏြစၡန႔္သာခံ)
5- recharge stations ေၾတ အသင့ၼ်ဖစ္ေသးမီ အိမၼြာ အလြထား႐ုံသာ
6- ်မႏၼာ်ပၫႅက္႐ြိလြ္ကၥစၼီးေအ်ခေအနနဲ႔ ဘယႅိဳမြအဆေငၼ်ပ

မြတၡ္က္။ ကိုယ့ၳကၡ္မ္းသာၿပီး နၫ္းပညာ်မင့ၼားတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေၾတေကတာငၼြ EV စီမံခ္က္ေၾတ လက္ေၾတ႕ ေအကာင္အထၫၼေဖာၷိုငၸါ။

အစိုးေရၾတက လုပၡ္င္ေသာႅၫ္း car customers ေၾတက EV ကို ေမ႐ျးခ္ယၸါ။
EV ဘိုးေအက Nissan Leaf ပါ။ ၾလႏၡဲ့တဲ့ ၁၅ ႏြစ္ေလာကၠတၫ္းက ထုတ္ေရာင္းေနတာပါ။ ဘယ္အခ္ိႏ္ ဒုေကၡရာကႅဲဆိုေတာ့ battery replacement မြာပါ။

Model ေအာက္ေနတဲ့ကားကို $5000-8000 အကုႏၡံၿပီး ဘကၳရီလဲရမြာဆိုေတာ့ နင္ တာေပါ့ဗ္ာ။
အခုေတာ့ Tesla , Honda တို႔ BYD တိူ႔ၿပိဳငၦိဳငၼႈ ်ပင္းထႏ္ေနခ္ိႏၸါ။

Car ေလာကရဲ႕ဆရာတစၦဴ်ဖစၱဲ့ TOYOTA က ဒီၿပိဳျငၸဲႀကီးမြာ ၿငိမ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဝငၠိဳမပါတာပါ။
သူက EV ေၾတရဲ႕ Advantage/ Disadvantage ကို ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ပတ္ဝႏ္းက္င္သန႔္႐ြင္းမႈရယ္ ်ပႏႅၫ္်ပည့္ၿဖိဳးၿမဲျစမ္းအင္ရယ္အၾတက္ Car customers ေၾတ အိတၳဲက ပိုကၦံကို အသားကုႏ္ ႏႈိက္ရမြာဆိုေတာ့ထင္ေသလာက္ ေမအာင္်မငၸါဘူး။

အခုေတာ့ TOYOTA က Hydrogen fuel cells နၫ္းပညာသုံး ကားေၾတကို ၾဘားကနဲ ခ္်ပလိုက္်ပၿပီ။
အနာဂတၥကၼႈေလာကႀကီးရဲ႕ မီးရႉးတႏ္ေဆာင္ နၫ္းပညာႀကီးပါ။

Tesla ကသူ႔လက္႐ြိ EV Car ေၾတကို ခ္က္်ခင္း ေဈးခ္ေရာင္းပစႅိဳက္ရပါေတာ့တယ္။
Hydrogen ဆိုတာေကရေကနထုတႅိဳ႕ရတာကိုးဗ္ာ။

႐ုပ္ႂၾကင္းေလာငၥာကို ေက္ာခိုင္းဖို႔က Hydrogen fuel cells car ေၾတကသာ ေအ်ဖမြႏၸါ။
EV ေခတၠ မစခင္ ကုႏ္ၾသားပါၿပီ။
.
.
Credit: 😎

Unicode
မၾကာခင္ ေခတ္ကုန္ရေတာ့မယ့္ လွ်ပ္စစ္ကားEV ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ မေကာင္းေက်ာင္းပို႔ခံရၿမဲျဖစ္ေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ

မေကာင္းေက်ာင္းပို႔ခံရၿမဲ မီယံမာျပည္အတြက္ EV အိပ္မက္နဲ႔ မၾကာခင္ ေခတ္ကုန္ရေတာ့ မယ့္ EV ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းမွန္

လွ်ပ္စစ္ကား Electric vehicles ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္
1- ဆီဖိုးမကုန္
2- အငိဂ်င္ဝိုင္ကအစဘာမွမထည့္ရ
3- အသံမထြက္ ၿငိမ့္ေညာင္း

4- ေအာက္ပိုင္း နဲ႔ ဘရိတ္ပဲ ျပင္စရာရွိ
5- ေရခဲမွတ္ေအာက္ေအးခဲေနကာေစမူ စက္ႏႈိးရခက္တာမ်ိဳးမရွိ
6- မီးခိုးမထြက္ အနံ႔မရွိ ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ရွင္း

EV ေတြအားနည္းခ်က္
1- အားသြင္းဖို႔ အခ်ိန္အေတာ္ေပးရ
2- အားအျပည့္ ခရီးမိုင္ ကန႔္သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခရီးေဝးအဆင္မေျပ
3- ျပန္ေရာင္းရင္ရႈံး

4- ဘက္ထရီသက္တမ္းကုန္လို႔ အသစ္လဲရရင္ battery replacement US$ 5000-8000 ၾကားရွိ (ပွ်မ္းမွ် ၅ ႏွစ္ခန႔္သာခံ)
5- recharge stations ေတြ အသင့္မျဖစ္ေသးမီ အိမ္မွာ အလွထား႐ုံသာ
6- ျမန္မာျပည္လက္ရွိလွ်က္စစ္မီးအေျခအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပ

မွတ္ခ်က္။ ကိုယ့္ထက္ခ်မ္းသာၿပီး နည္းပညာျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကေတာင္မွ EV စီမံခ်က္ေတြ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ပါ။

အစိုးရေတြက လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း car customers ေတြက EV ကို မေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
EV ဘိုးေအက Nissan Leaf ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ထုတ္ေရာင္းေနတာပါ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဒုကၡေရာက္လဲဆိုေတာ့ battery replacement မွာပါ။

Model ေအာက္ေနတဲ့ကားကို $5000-8000 အကုန္ခံၿပီး ဘက္ထရီလဲရမွာဆိုေတာ့ နင္ တာေပါ့ဗ်ာ။
အခုေတာ့ Tesla , Honda တို႔ BYD တိူ႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ပါ။

Car ေလာကရဲ႕ဆရာတစ္ဆူျဖစ္တဲ့ TOYOTA က ဒီၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ၿငိမ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဝင္ကိုမပါတာပါ။
သူက EV ေတြရဲ႕ Advantage/ Disadvantage ကို ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ရွင္းမႈရယ္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ရယ္အတြက္ Car customers ေတြ အိတ္ထဲက ပိုက္ဆံကို အသားကုန္ ႏႈိက္ရမွာဆိုေတာ့ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။

အခုေတာ့ TOYOTA က Hydrogen fuel cells နည္းပညာသုံး ကားေတြကို ဘြားကနဲ ခ်ျပလိုက္ျပၿပီ။
အနာဂတ္စက္မႈေလာကႀကီးရဲ႕ မီးရႉးတန္ေဆာင္ နည္းပညာႀကီးပါ။

Tesla ကသူ႔လက္ရွိ EV Car ေတြကို ခ်က္ျခင္း ေဈးခ်ေရာင္းပစ္လိုက္ရပါေတာ့တယ္။
Hydrogen ဆိုတာကေရကေနထုတ္လို႔ရတာကိုးဗ်ာ။

႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာကို ေက်ာခိုင္းဖို႔က Hydrogen fuel cells car ေတြကသာ အေျဖမွန္ပါ။
EV ေခတ္က မစခင္ ကုန္သြားပါၿပီ။
.
.
Credit: 😎

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*